ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญ พี่น้องประชาชนตำบลชลคราม ร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 พ.ย. 2562
2 ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน ร่วม เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 พ.ย. 2562
3 ขอเชิญ พี่น้องประชาชน ร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ก.ค. 2562
4 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ ในกิจกรรม (kick off)กระตุ้น ส่งเสริม ให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ม.ค. 2562
5 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ม.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ม.ค. 2562
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 ธ.ค. 2561
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) สำหรับบุคคลภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/l8x8wr
25
29 พ.ย. 2561
9 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2561
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11