ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ชลครามพร้อมเสาธง ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 เม.ย. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 เม.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 มี.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. ชลครามพร้อมเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 มี.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องประกวดราคาก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.56-014 สายครามล่าง-ดอนเกลี้ยง หมู่ที่2 ตำบลชลคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 มี.ค. 2562
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.56-014 สายครามล่าง-ดอนเกลี้ยง หมู่ที่2 ตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 มี.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ก.พ. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม หมู่ที่4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ม.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องวิทยุสื่อสารตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14