ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
9
21 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ต.ค. 2564
3 ประกาศวันรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ในวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ต.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนดขนาดและจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2564
8 ประกาศการขยายเวลาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) และการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารใบงาน (ON-HAND) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ต.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18